Hello ,歡迎登入!

我可唔可以更改個人資料?

你可以隨時喺個人檔案更改你嘅個人資訊!

點樣改密碼?

我可唔可以轉登記電郵?

點解我試極都登入唔到,就連重設密碼都唔得?

點樣可以移除我嘅帳戶?

點樣拎迎新優惠?

迎新優惠會放入你嘅帳戶嘅「會員積分及優惠」。

積分會唔會到期?

買完嘢幾時會收到積分?

如果收貨後收唔到積分點算?

點樣睇翻自己有幾多分?

點樣用積分

畀完錢先發覺唔記得優惠碼點算好?

了解更多會員及積分詳情 ❕

產品係咪行貨?

喺電器幫入面,99%都係行貨。我哋會詳細註明保養範圍,你可以喺產品頁「規格及保養」入面嘅「保養範圍」及「保養詳情」了解更多。

點解行貨都可以賣得咁平?

點睇產品嘅保養資訊?

點樣查詢產品功能?

產品有無現貨發售?

收到貨發現產品有問題?

我可唔可以用訪客身份落單買嘢?

唔好意思,你必須成為會員先可以完成購買過程。

點解收唔到訂單電郵?

有無得取消或者更改我落咗單嘅產品?

有無得更改送貨/自取嘅時間?

收到貨發現產品有問題/送漏咗產品/或者其他問題應該點做?

我唔見咗張單點算?

有無得分期付款?

唔好意思,電器幫暫時未有分期付款,但我哋密切留意最新嘅市況,推出更多畀錢方式方便大家買嘢!

點解係咁顯示我交易失敗?

收唔到信用卡驗證碼點算?

扣多咗我錢點算好?

點樣為之成功交易?

畀完錢先發覺唔記得用優惠碼點算好?

了解更多畀錢方法詳情 ❕

有咩地方唔送貨?

送貨服務不適用於強制檢測之大廈、檢疫中心、非固定地址、邊境禁區、離島、貨倉、不能經樓梯送貨而需經由露台入屋之地點。以下離島地區亦未有送貨服務:南丫島、坪洲、長洲、梅窩、貝澳、長沙、塘福、水口、石壁、寶蓮寺及大澳,任何貨車禁止進入的區域。

除咗運費之外會唔會有額外收費?

落咗單之後幾日內可以送到?

有乜送貨日子揀?

落完單發現畀錯咗地址/電話點算?

可唔可以轉送貨日期?

訂單可唔可以由送貨轉自取?

幾時會收到訂單確認電郵?

送貨之前會唔會有人通知我?

可唔可以由其他人幫我收件?

如果無人收貨,可唔可以放喺大廈管理處或者接待處等地方?

突然有事收唔到件,點算好?

過左預定送貨都無人送貨上嚟?

了解更多送貨上門詳情 ❕

點解無得揀OK便利店自取?

自取服務並唔適用於大呎吋或易碎的產品。另外,自提點存放空間所限,超過一定貨品數量的訂單將未能使用自取服務。如有任何問題,客戶服務員將會聯絡你更改送貨方式。

落單時點樣揀OK便利店自取?

點解件產品明明可以揀OK便利店自取,但埋單時又無得揀?

點解無得揀時間?

幾時會收到訂單確認電郵?

通常落完單幾耐可以自取?

點解收唔到自取SMS?

落完單發現畀錯電話或其他資料點算?

落完單可唔可以轉另一個間OK便利店?

訂單可唔可以由OK便利店自取轉送貨/自提點自取?

OK便利店係咪24小時通宵都可以拎?

取貨時限有幾耐?

可唔可以由其他人幫我取件?

取貨時段內唔得閒取貨點算?

了解更多OK便利店自取詳情 ❕

點解揀唔到用自提點取貨?

自取服務並唔適用於大呎吋或易碎的產品。另外,自取服務亦不適用於2件或以上產品之訂單 (不包括贈品)。如有任何問題,客戶服務員將會聯絡你更改送貨方式。

落單時點樣揀自提點?

點解件產品明明可以揀自取,但埋單時又無得揀?

點解無得揀時間?

幾時會收到訂單確認電郵?

通常落完單幾耐可以自取?

點解收唔到自取SMS?

落完單發現畀錯電話或其他資料點算?

件貨可唔可以轉另一個自提點?

訂單可唔可以由自取服務轉送貨?

自提點係咪24小時通宵都可以拎?

取貨時間有幾耐?

可唔可以由其他人幫我取件?

取貨時段內唔得閒取貨點算?

了解更多自取服務詳情 ❕

點解我見唔到自取訂單個追蹤編號?

如果你你選用自提點自取服務,當訂單被確認及出貨之後,你可以喺訂單紀錄入面獲得訂單追蹤號碼。

幾時會收到訂單確認電郵?

明明未收到貨,點解個追蹤編號會無咗?

取貨時段內唔得閒取貨點算?

過左預定送貨都無人送貨上嚟?

了解更多追蹤訂單詳情 ❕

10天退款保證係由邊日開始計?

由你收到貨個日開始計10日,如果有產品出現咗乜問題,請喺10日內聯絡我哋。如果10日過咗之後,產品會進入廠方保用期內,你需要自行將產品交回生產商/代理商維修。

係咪所有產品都可以退貨/退款?

買錯咗左有無得換?

點樣退貨,我洗唔洗自己送翻去?

係咪一定要換翻同一型號嘅產品?

係咩情況下先會退款?

退貨過程需時幾耐?

退款過程需時要幾耐?

了解更多退貨或退款詳情 ❕