Hello ,歡迎登入!

⚡️ 電器幫 X 富途證券⚡️
 開戶專享優惠 

電器幫會員透過指定連結,於富途證券全新註冊開戶,可享額外$200電器幫電子現金券,連同基本常規優惠,迎新獎賞總值超過$1,000!

推廣期:
2022年09月01日至2022年10月31日

立即登記成為電器幫會員,如果已經喺我哋會員,即刻撳以下連結到富途證券開戶啦!

電器幫會員透過指定連結,於富途證券全新註冊開戶,可享額外$200電器幫電子現金券,連同基本常規優惠,迎新獎賞總值超過$1,000!

推廣期: 2022年9月01日至2022年10月31日

立即登記成為電器幫會員,如果已經喺我哋會員,即刻撳以下連結到富途證券開戶啦!

電器幫會員透過指定連結,於富途證券全新註冊開戶,可享額外$200電器幫電子現金券,連同基本常規優惠,迎新獎賞總值超過$1,000!

 推廣期: 2022年09月01日至2022年10月31日

 立即登記成為電器幫會員,如果已經喺我哋會員,即刻撳以下連結到富途證券開戶啦!

電器幫會員透過指定連結,於富途證券全新註冊開戶,可享額外$200電器幫電子現金券,連同基本常規優惠,迎新總值獎賞超過$1,000!

 推廣期: 2022年8月29日至2022年10月31日

 立即登記成為電器幫會員,如果已經喺我哋會員,即刻撳以下連結到富途證券開戶啦!

電器幫將於2022年7月6日起,一連4星期三,每朝早上十點進行「會員限定閃購日」,人氣夏日產品低至HK$9,當中包括廚房電器、風扇及抽濕產品、美容及個人護理產品、戶外產品等等!

每週三電器幫精選5件人氣產品進行限量閃購,於結帳時只要輸入指定閃購優惠碼,即可以閃購價帶走心水產品!

閃購優惠只限每個閃購日開始前兩日或之前,成功登記為電器幫會員之客人。成功登記後,會員將於每個閃購日開始前一日收到閃購優惠碼。

想知多啲即刻撳入以下閃購專頁了解更多!同埋快啲登記做會員啦~~  

電器幫會員透過指定連結,於富途證券全新註冊開戶,可享額外$200電器幫電子現金券,連同基本常規優惠,迎新總值獎賞超過$1,000!

 推廣期: 2022年8月29日至2022年10月31日

 立即登記成為電器幫會員,如果已經喺我哋會員,即刻撳以下連結到富途證券開戶啦!

*優惠受條款及細則約束,請按此查看

⚡️ 電器幫產品推介⚡️